Till Arrangörer av Tävling

Nedan finns dokument för Arrangörer till F3C/F3N tävlingar.
  • Excel beräkningsprogram Excel Calc
    • Kom ihåg att använda F9 för att uppdatera macro i Excel 
  • Sanktionering av Tävling
    • Efter ni har fyllt i denna, maila den till AU Helikopter.
  • Ett word dokument med checklista. Genomförandet_av_en_Tävling
    • Ett word dokument med lite info och checklista