Montering och justering av servon (CCPM)

 

För att en helikopter skall kunna vara bra för både hovring och flygning krävs en korrekt intrimmad modell. En av dom viktigaste faktorerna är att alla servon står rätt i förhållande till resten av mekaniken och rotorhuvudet. Bilden ovan visar hur swashplattan är i nivå med rotoraxlen. Om alla länkar är rätt justerade i rotorhuvudet, kommer maskinen hovra och flyga med mindre små justeringar kvar.

 

För att reducera antal delar i mekaniken samt göra allt enklare skapades Cyclic/Collective Pitch Mixing, CCPM för modellhelikoptrar. Detta gjordes genom att tillverka ett mixnings-program i radion som använder 3-4 servon för att tillsammans styra swashplattan. Belastningen på varje servo reduceras också, vilket bara är en fördel. Idag används oftast 120° eller 140° CCPM.

Hur fungerar ett CCPM?

Samma princip gäller på Flybarless rotorhuvuden. 

Eftersom CCPM-mixning finns i radion, måste man bekanta sig med radions menyer. Om radion har ett CCPM program, går det att läsa i instruktionsboken hur man ställer in modellen. Helikopterns manual brukar också ha tydliga instruktioner för vilket servo som skall ”styra” AILERON, ELEVATOR och PITCH samt hur det skall kopplas till swashplattan. Här förklarar vi hur systemet arbetar vid en höger-roll.

 

 

 

Det ”vänstra” servot höjer swashplattan och det ”högra” servot sänker den. Det bakre servot erhåller alltid samma position vid en roll situation. Vid en vänsterroll arbetar samma servon fast åt motsatt håll.

 

 

Bilden till höger visar vad som händer om vi skulle ge dyk. Då arbetar det främre servot nedåt och det bakre servot uppåt. I denna situation jobbar alltså alla servon.

Vi visar inte vad som händer när man ger kollektiv pitch. Samma princip gäller som ovan förutom att alla servon arbetar åt samma håll, så att swashplattan går uppåt eller nedåt.

 

 

Då börjar vi den ”långa” resan med att ställa in ett CCPM system. Detta kommer låta komplicerat för den som inte gjort det förr. Men i verkligheten är det relativt enkelt. Nedan följer en förklaring på hur man ställer in systemet den ”enkla” vägen. Vi antar nu att ni har monterat servon, grov-justerat alla länkar som det står i manualen och tagit bort rotorhuvudet, swashpattan är kvar. Alla trimmar ska nollas samt en rak pitchkurva används.

 

I eran helikoptermanual står det vilket servo som skall styra vilken funktion på swashplattan. Första bilden högst upp på sidan visar ett exempel. Det brukar vara AILERON, ELEVATOR och PITCH kanalerna. När detta är kopplat i mottagaren slår ni på strömmen på sändaren och aktiverar menyn SWASH MIX (eller swash type) 3 servo eller 4 servo. Sedan väljer ni mellan 120° eller 140° CCPM. Är ni osäkra på vilket system eran helikopter har står detta i manualen. På vissa modeller kan man välja system, då rekommenderar vi 140° CCPM för att upplösningen blir bättre och man minskar risken för ”interaktioner” (vi kan kalla det för trimfel). När detta är klart slår ni på mottagaren i helikoptern.Nu kan allting verka helt fel. När ni spakar radion så beter sig inte swashplattan som den normalt brukar. Detta är helt normalt och beror på att något (eller några) servon måste reverseras. Detta kan vara lite klurigt att lösa men prova först att skeva. Då skall de två främre servona rotera i motsatt riktning och det bakre servot skall stå stilla (läs kapitlet ”Hur Fungerar CCPM”). Samma test skall göras för höjd/dyk och kollektiv pitch. Bilden nedan visar hur man reverserar en viss kanal i CCPM systemet. Detta gör man på samma meny och bild där vi aktiverade CCPM funktionen. Om swashplattan går åt fel håll så ändrar ni helt enkelt värdet på utslaget för PITCH för att reversera riktningen. Värdet ändras i detta exemplet från +60% till -60%.

 

Nu har vi gjort en grundinställning av hela CCPM systemet. Nu skall vi gå tillbaka några steg och finjustera alla servon. Till detta behövs endast ett skjutmått. Vi antar att modellen har ett sk. ”Push-Pull system” där varje servo har 2st. stötstänger/länkar. Justera de två röda länkarna så att det har exakt samma längd. Om detta redan är gjort så skall ni nu hitta en meny i radion som heter Sub-Trim.

 

 

Vad vi nu måste göra är att se till att den röda zonen på bilden nedan är vinkelrätta med servodisken och hävarmen. Ställ alla servon i neutralt läge, dvs. båda spakarna i mitten. Använd ett skjutmått och mät den imaginära linjen A och B. Dessa två linjer skall bli exakt samma längd. Använd SUB-TRIM för respektive servo för att justera. Blir ni tvungna att trimma för mycket sub-trim kan ni prova att vända servodisken.   Servodisken monteras på servots utgående axel med splines (”räfflor”). Dessa splines är inte symmetriska vilket betyder att om ni roterar disken 180° kan ni inte få exakt samma läge med disken. Detta innebär att vi kan göra en liten mekanisk justering innan vi ens använder någon sub-trim. När ni får samma längd på ”linjen” A och B är den röda zonen vinkelrätt. Gör samma justering på de andra servona innan ni fortsätter med nästa steg.

 

 

I nästa steg kommer vi göra mekaniska justeringar för att få den göna zonen vinkelrätt. Dvs. att swashplattan blir vinkelrätt med rotoraxeln. Låt alla servon vara kvar i ”mitten”. Om hela swashplattan synligt lutar åt något håll kan ni justera länkarna som är direktkopplade till swashplattan. Exempel: om swashplattan lutar lite åt höger ökar ni länken på ”AILE sidan” och minska länken på ”PITCH sidan”. När grovjusteringen är klar kan ni använda er av en ”Leveling tool” som på bilden nedan för finjusteringar. Nu är alla länkar, vinkelarmar och swashplattan vinkelrätta i förhållande till varandra i neutralt läge.

 

 

Det är bara i neutralt läge vi kan göra mekaniska justeringar. För den slutgiltiga justeringen av hela CCPM systemet monterar vi rotorhuvudet och kopplar ihop alla länkar till swashplattan. Nu ger vi max kollektiv pitch utan att röra cyclic pitch. Kontrollera att ni har ca. 10° anfallsvinkel på rotorbladen. När detta är klart kan ni montera ”leveling tool” på rotoraxeln igen och se hur swashplattan står. Här kommer det kanske behövas en liten justering och då använder ni ändläges menyn (Travel Adjustment/ATV). Om ni i detta fallet kanske skulle se att swashplattan ger lite högerroll gäller samma princip som vid mekanisk justering av swashplattan. Öka ändläget servot på ”AILE sida” och det minska på ”PITCH sidan”. Om det går, trimma lika många andelar på respektive servo för att få det harmoniskt. Samma princip som ovan gäller sedan för MIN pitch ca. -10°.

 

Nu är CCPM systemet rätt justerat, ni borde inte se några rörelser på flybar paddeln när ni arbetar från MIN till MAX pitch. Kontrollera även att paddlarna är parallella med rotorhuvudet och swashplattan. Kontrollera också att paddeln inte rör sig när den är på högersidan av helikoptern, rakt framifrån, högersidan och bakifrån. Om detta stämmer och inte rör sig kommer paddeln inte ge ofrivilliga utslag i neutralt läge, dvs. när ni inte arbetar med högerspaken. Flyg nu modellen och kontrollera att den inte rollar eller ”pitchar” under Max pitch, noll pitch och min pitch. Om ni efter en flygning måste trimma lite så använd SUB-TRIM vid noll pitch, och TRAVEL ADJ/ATV vid max/min pitch.