Throttle Kurvor för F3C

F3C skilljer sig lite ifrån 3D när det gäller Throttle kurvor. Man använder oftast fler flight modes för hovring och flygning. Dessa inställningar är mycket personliga beroende på helikopterns rotorhuvud, rotorblad och gyrot inställningar. Dagens ECS har oftast inbygg governor (varvtalsrglering). Huvudrotorn håller ett konstant varvtal med en ”rak” throttle kurva. Nedan visas ett exempel på varvtal i de olika flight modes (Gäller 700-storlek och uppåt).

Varvtal under hovring i vindstilla förhållanden

 

as

Varvtal under hovring i blåsiga förhållanden

 

as5

Varvtal under flight (Idle up)