Servon

Servoteori

Ett servo rör sig med en roterande rörelse på ca. +/-60 grader. På servodisken har vi anslutit en eller två stötstänger. Dessa stötstänger vill röra sig med en linjär rörelse tillsammans med mekaniken. Pga. att servot och stötstången inte rör sig efter samma rörelseform kommer vi ha en negativ exponentiell rörelse. För att förstå detta bättre visar bilden nedan en överdriven rörelse.

Vi antar att stötstången är 231mm lång. Första läget på servot är i neutral position. Runt mitten av servot har vi ”nästan” en linjär rörelse mellan disken och stötstången. När servot roterar mellan 45° och 90° blir avståndet stötstången kan röra sig betydligt mindre. I verkligheten är detta fenomenet mycket litet och nästa försumbart eftersom servon sällan rör sig mer är +/- 60°. Trotts detta är det viktigt att alla servon justeras rätt för att minska ”asymmetri” i hela systemet. Varje servo som tillverkas är också unik och kan skilja sig i utslag och hastighet. Däreför är det viktigt att i neutralt läge få alla servodiskar 90° i förhållande till mekaniken/stötstängerna.

Det finns mängder av olika servon ute på marknaden, så många att det inte går att skriva ner alla här. Men vi nämner Futaba, JR och MKS som är vanligast. Kontakta oss för råd och val av servon.

Picture