Justering av fläkt/koppling

 

Ett viktigt moment är monteringen av motorn med kylfläkten och möjligtvis en del av kopplingen. Detta brukar normalt inte visas i helikopters manual men är ändå viktigt att få rätt. En anledning att justera detta är för att vi har en roterande massa med ett högt varvtal. Skulle denna massa inte vara i ”centrum” kommer vi få onödiga, högfrekventa, vibrationer.

 

Det är relativt enkelt att justera motorpaketet. Det viktiga är att använda bra verktyg. Det två viktigaste verktygen som behövs är en indikatorklocka samt ett skruvstycke. Annat som kan behövas är en plasthammare, dorn och markeringspenna.

Beroende på helikopter samt konstruktion, kan det variera hur man monterar och justerar hela motorpaketet. När ni preliminärt monterat ihop allt kan ni spänna fast motorn i skruvstycket. Provmät och observera hur mycket hela fläkt/kopplingspaketet slår.

 

I en perfekt värld vill vi naturligtvis att fläktpaketet är exakt i mitten. Detta är väldigt svårt att få till. Normen är dock att hålla toleransen till MAX 0.03mm. Det finns olika sätt att justera detta, nedan följer de vanligaste metoderna.

Alternativ 1: Gör en markering med en penna och demontera paketet. Rotera sedan hela paketet 90 grader men låt den undre konan ha samma position. Spänn sedan fast allt igen och gör en ny mätning. Fortsätt att rotera paketet tills ni kommer inom tolerans.

Alternativ 2: För-spänn paketet och knacka på ett hårt ställe nära toppen. Väl inom tolerans så fortsätter ni att spänna, mäta och knacka. I slutet när allt är klart har ni genom våld riktat allting ”rakt”.

 

Hela processen kan gå väldigt snabbt eller ta lite längre tid. Något att tänka på är att inte förstöra några delar. Om det skulle vara svårt att få detta rätt, kan ni kontakta oss för mer hjälp.