Pitch Kurvor för F3C

Pitch Kurvor för F3C är mycket personliga. Beroende på Helikopter, Rotorhuvud, blad och varvtal så skiljer det sig mellan piloterna. Man kör normalt mellan 11 eller 12 graders kollektiv pitch. Nedan följer två exempel på pitch kurvor som går att använda. Notera att hovring sker i ”mitten” av Throttle/pitch spaken på radion. Grund set-up är att bladvinkeln vid 50% = 0 graders pitch.

pc5

Exempel på enl hovringskurva

 

pc2

En del piloter flyger med en rak pitch kurva i Idle-Up. Ovan är ett exempel där man höjer (punkt 2) och sänker (punk 4). Då blir ”mitten” lite mjukare.