Till Arrangörer av Tävling

Nedan finns dokument för Arrangörer till F3C/F3N tävlingar.

Denna info kan användas om man sätter upp f3Calc från början.
  • Importfiler att använda, ta bort alla manövrar och lägg till dessa via Import funktionen. (Högerklicka spara) detta är en enkel comma separerad fil.

Excel beräkningsprogrammet är nu uppdaterat 2021.
  • 2021 års program Pop, Sport och F3C
  • Nya beräkningen med 4 domare, samt 3 och 5.
  • Excel beräkningsprogrammet Excel Calc
    • Kom ihåg att använda F9 för att uppdatera macro i Excel