Till Arrangörer av Tävling

Nedan finns dokument för Arrangörer till F3C/F3N tävlingar.

Denna info kan användas om man sätter upp f3Calc från början
  • Importfiler att använda, ta bort alla manövrar och lägg till dessa via Import funktionen. (Högerklicka spara) detta är en enkel comma separerad fil.

    Gamla beräknings programmet
  • Excel beräkningsprogram Excel Calc
    • Kom ihåg att använda F9 för att uppdatera macro i Excel