Sändaren och dess funktioner

Radio/Sändaren

Vi måste givetvis kunna styra helikoptern. Idag finns otroligt mycket olika märken av sändare. De flesta har dock gemensamma funktioner och switchar. Idag dominerar 2.4Ghz sändare. På bilden nedan visas det gamla systemet: 35Mhz.

Picture1. Throttle Hold Switch
2. Elev/Aile Dual Rate Switches
3. Throttle/Collective pitch & Tail Rotor Stick
4. Cyclic Pitch Stick
5. Throttle Trim
6. Tail Rotor Trim
7. Elevator trim
8. Aileron Trim
9. Radio Buttons
10. Flight Mode switch
11. Navigaton Button
12. Radio Display
13. Radio On/Off Switch

 

 

1. Throttle Hold Switch

En av dom viktigaste funktionerna som finns till en helikopter är just Throttle Hold switch. När brytare väljs så ändras två vesäntliga parametrar. Det första är att Throttle servot ändrar sitt aktuella läge till ett fast (programerbart) läge och låser sig vid detta. Det brukar oftast vara motorns tomgång eller helt avstängd. I Throttle Hold påverkas servot inte av några andra switchar eller spakar. Det andra som sker är att en helt ny Pitch kurva aktiveras som piloten redan har programmerat till önskade värden. Med Throttle hold kan man utföra autorotationer. Mer om detta kan läsas på en annan sida.

2. Elev/Aile Dual Rate Switches

Dessa två switchar kan integreras med olika flight modes eller användas separat. Se kapitlet ATV/Dual Rate för mer information.

3. Throttle/Collectiv pitch & Tail Rotor spaken

För man spaken upp/ner så kommer två saker att ske. Throttle servot kommer öka/minska enligt programmerad Throttle kurva (om ej en governor används). Collective pitch servona kommer öka/minska bladvinkel på huvudrotorbladen enligt programerad ”Pitch kurva”.

Tail rotor funktionen finns det många olika namn för. När spaken förs i sidleds höger/vänster kommer bladvinkel på stjärtrotorn att ändras. Detta resulterar i att helikopter gör piruetter runt sin huvudrotoraxel. Säger man att helikopter gör en höger pituett menas då att nosen på helikoptern börjar vrida sig åt höger.

4. Cyclic Pitch spaken

Spaken används för att styra helikopterns ”Pitch-led” vilken är höjd/dyk. Och i ”Roll-led” vilket är skevning höger/vänster.

5. Throttle Trim

Används för att trimma motorns tomgång.

6. Tail Rotor Trim

Används för att trimma Stjärtrotorn

7. Elevator Trim

Används för att trimma cyclic pitch i höjd/dyk-led.

8. Aileron Trim

Används för att trimma cyclic pitch i roll-led.

9. Radio Buttons

Är till för att navigera och programera radion

10. Flight Mode Switch

Här kan olika programerade Throttle och Pitch kurvor ändras. Dessa är justerade av piloten innan flygning.

11. Navigation Button

Samma som Radio Buttons fast av annan form.

12. Radio Display

Här visas information på en LCD skärm till piloten. Till exempel hur trimmarna står.

13. Radio On/Off switch

För att slå av och på radion

 

ATV/Travel Adjustment

 

Det är många nybörjare som undrar vad detta är för funktion som finns i deras radio.
Bilden till vänster visar ett skev (aileron) servo som är i sitt neutralläge, dvs. 0º och sändar-spaken är i mitten.

 

 

 

Vi tar bara upp de två största tillverkarna, Futaba och JR i detta exempel. ATV (Adjustable Travel Volume) är Futabas benämning för ett servos maxutslag. För JR sändare heter det Travel Adjustment. Ett servos maxutslag (ändläge) brukar normal vara ca. 60º från neutralläge.

 

 

Skulle vi nu i radio-menyn sänka ATV/Travel Adj. till 60% händer följande: Servot kommer ha ett maxutslag på 60% (av 60º), dvs. 36º. Hade vi sänkt värdet till 50% så hade servot haft ett maxutslag på 30º. Detta kan vara användbart när vi vill ha en mjuk styr-inställning, som t.ex i hovring.

 

 

EXPO

En till funktion som är väldigt bra är ”expo”. För att förklara detta visar bilden till vänster hur det ser ut när vi inte har ett expo värde. Vid 50% spak-utslag, ger servot 50% utslag. Om detta presenteras på en kurva, skulle linjen vara linjär.

 

 

 

Med ett expo värde på ca. +60% blir kurvan böjd. Nu, vid 50% spak-utslag uppnår vi bara ca. 20% servo-utslag. Denna funktion lugnar ner hela styrsystemet runt ”mitten” av spaken. Notera att det fortfarande är möjligt att uppnå 100% servo-utslag (om det skulle krävas). I Futabas sändare ställer man in ett negativt expo värde, dvs. -60% för att uppnå samma effekt. Expo värdet går att reversera åt fel håll i en sändare.

 

Dual Rate (D/R)

För att sammanfatta så har ATV/travel Adj. och Expo har ett stort samband. Att ändra våra ATV/Travel Adj. värden i radion hela tiden skulle vara opraktiskt. Därför finns en ”sub-funktion” i dom flesta sändare som heter Dual Rate. Denna funktionen är kopplad till en 2-läges switch på sändaren. En för Skev (aileron), höjd (elevator) och stjärtrotor (rudder). Här kan vi ställa in t.ex 70% D/R (dvs. 70% av ATV’s värde) i ett läge (POS-0) och ett annat värde i POS-1.

 

 

Här visas en Dual Rate switch som kan ha två olika lägen. T.ex ett läge med fullt utslag och ett läge med mindre utslag. Till höger om switchen syns POS-0 och POS-1