Gyro

Radiostyrda helikoptrar har funnit på marknaden i många år. På 1970-talet flög Dieter Schlüter med sin ”Cobra”. Det var otroligt svårt att flyga under denna tid! Helikoptern saknade ett stjärtrotorgyro som snabbt kunde kompensera vid olika belastningar från huvudrotorn. Många mekaniska system provades. Det var inte förrän 90-talet de första elektriska gyrot kom på marknaden. Tekniken avancerade snabbt, i slutet av 90-talet fanns s.k ”heading hold” gyron. Stjärtrotorn kan nu hållas i ett specifikt läge tills piloten styr med sin spak. Man kan nu genomföra baklängesflygning och mycket mer! Det var under 2000-talet FBL gyron började tillverkas av Vario/Mikado. Idag är FBL det dominerade gyrosystem på marknaden och fältet.

 

Stjärtrotorgyro

 

Picture1. Mottagare

2. Gyro

3. Servo

 

 

 

Vi förenklar lite hur systemet fungerar. Vi ett spakutslag från radion kommer mottagaren skicka en signal till gyrot. Signalen går sedan vidare till servot och helikoptern vrider sig.

Om det uppstår en störning, t:ex från en vindputs. Kommer gyrot att hålla emot utan att piloten behöver göra ett spakutslag.

 

FBL-gyro

 

PictureFlybarless gyron används på FBL Rotorhuvuden när en paddelstång saknas. Gyrot är kopplat till servona som styr swashplattan .  Samma princip gäller som ovan.