Träningstips

Vad krävs för att träna?

Det krävs mycket disciplin och tålamod inom F3C. Svårighetsgraden är otroligt hög i de manövrar som finns. För den ensamma flygaren på fältet är det inte lätt att veta hur manövern skall se ut. Det underlättar att se andra flyga samma program. Därför att det viktigt att titta på en tävling, eller se någon tävla. Men den bästa träningen får man vid själva tävlingen, när alla domare och piloter finns på plats, och kan ge tips och råd.

Utrustning

Förutom en helikopter krävs det inte så mycket mer för att kunna börja träna. Det viktigaste är att du har en hovringsruta som ser likadan ut som på en tävling. För att göra en sådan krävs 3 saker: 1st. måttband, ett par flaggor och målarfärg/sprayfärg. Måtten på hovringsrutan finns nedan. De räcker med att mål cirkeln i mitten ”H”  samt flaggorna och pilotrutan ”P” om man vill spara färg.

Picture

 

Träningstips Hovring

 

Det finns inga rätta svar på den optimala träningen. En viktig del är att rita upp en hovringsruta. Om fältet är ojämnt med kullar och träd kommer det bli turbulenta vindar när det blåser. Detta ger en bra träning, men tävlingsplatserna brukar oftast ha en jämn markyta samt vara fria från hinder.

 

Vissa grundläggande manövrar är bra att kunna behärska innan man börjar tävla. Här kommer en lista på olika hovringsmoment att öva på.

1. Start och landning i hovringscirkeln – modellen stiger i en lugn hastighet. Helikoptern måste befinna sig på 2m höjd.

2. Förflyttning mellan hovringscirkeln till en flaggaNär man behärskar de första momenten övar man sedan på en förflyttning till en flagga (backande eller framåt). Modellen skall hela tiden ha samma höjd och en mjuk hastighet.

3. Hovring över en flaggaHelikopterns rotoraxel skall vara över den tänkbara linjen över flaggan. När man behärskar detta kan man gå vidare att göra långsamma piruetter över flaggan.

4. Hovring över en flagga på 4m till 5m höjdSamma som i moment 3 fast på en högre höjd.

5. Hovring på 4m till 7m över mittcirkelnSamma som i moment 3 fast rakt framför piloten på 4 till 5 meters höjd.

 

Träningstips för flygning

 

Det finns många saker att tänka på när man skall utföra flygmanövrarna. De två viktigaste faktorerna är precision och mjukheten i manövern. Storleken mellan de olika manövrarna måste också vara lika i förhållande till varandra och inte avvika för mycket. Här kommer olika träningsmoment som är bra att behärska under flygning.

 

1. Raka förbiflygningarMan måste kunna flyga rakt förbi sig själv i ca 100m i motvind och medvind. Hela tiden hålla samma höjd och hastighet. Det är lättare att göra detta när man flyger fort. Allt försvåras beroende på hur stark vinden är och vilken riktning den har. En bra höjd är ca 15-20m över marken och ca 50-70m framför piloten.

2. Rollar, loopingar och stallturnsalla dessa 3 manövrar är väldigt bra att behärska. Om man sedan kan göra dem framför sig, centrerade, är det sedan lättare att kombinera dem med andra delmoment i manövern.

3. Landning/autorotationBåda moment är alltid bra att kunna utföra på ett säkert sätt. Kan man sedan göra dem med precision, t:ex landa/autorotera i en cirkel, har man kommit en bra bit på vägen att lyckas med en bra placering på en tävling.