Rotorsystem

Rotorsystem (Bell-Hiller)

För att förenkla det hela berättar vi bara att det finns två olika rotorkonstruktioner för RC helikoptrar. Nedan visas en huvudrotor med en ”flybar”. (Rotorbladen visas inte på bilden). Vad gör en flybar? Förenklat kan vi säga att den hittar tillbaka till ”Neutralläget” efter en spakrörelse. Precis som din sändare, när ni släpper spaken.

Picture

1. Bladhållare
2. Rotorbroms
3. Paddel (Flybar)
4. Paddelstång
5. Wash-out arm
6. Swashplatta
7. Stötstång
8. Rotorhub  (Yoke)

FBL

Picture

Flybarless ”FBL” rotorsystem saknar en paddelstång. Konstruktionen är enklare att tillverka och helikopter kan styras mycket snabbare. Nackdelen är att det är mycket svårt att flyga för att neutralläget är svårare att hålla.

Därför finns det ett ”FBL gyro” som hjälper till.

Vi kallar alla delar för samma namn som på bilden ovan. Vi måste dock separera FBL rotorhuvuden i två olika konstruktioner igen. Bilden till vänster är ett Bell-Hiller rotorsystem.

 

 

DFC- Direct Flight Control

 

Picture

Detta rotorsystem är mycket ”hårt” och responsivt. Mindre delar behövs än de två över rotorsystem. Som exempel är wash-out mixningen borta.

Vi fördjupar oss inte mer i ämnen. Rotorsystem är komplicerade och kan diskuteras i flera år!